Sexualitate şi personalitate

Tematica cursului:

 • Sexualitatea ca valoare şi comportament uman
 • Is­­­to­ria controversată a unei valori re­cu­nos­cute
 • Sexu­a­li­ta­tea şi dezvoltarea personalităţii. De la teoriile psihanalizei la ci­clu­rile vieţii
 • Sexualitatea şi copilăria.
 • Sexuali­tatea in­­fan­ti­lă – o realitate incontestabilă.
 • Sexualitatea în an­sam­blul tră­săturilor de personalitate.
 • Sexualitate şi diferen­ţi­e­re sex­uală. Inegalitate şi pre­judecată. Ho­mo­sexualitate.
 • Se­xu­a­litate şi mitologie sexuală. An­che­te privind viaţa sexuală.
 • Se­xu­a­litate şi boală. De la „bolile lumeşti” la „per­ver­si­u­ni­le se­xua­le”.
 • Familia, sexualitatea, so­cie­tatea. O altă al­ter­nativă a puterii.
 • Sexualitatea, mass media, re­cla­ma şi pro­fitul.
 • Sexualitatea şi filosofia. De la Yoga la dre­pturile o­mului.
 • Sexul şi religiile lumii. Religiile Indiei, Yin şi Yang în China şi Japonia.
 • Islamul, religia mo­za­ică, evoluţia concepţiilor creştine.
 • Pu­rita­nism şi pornografie. Educaţia sexu­ală în labirintul fantasmelor.
 • Sexualitatea şi ştiinţele moderne. De la medicină la sociologie, în căutarea u­nei identităţi.


Conferenţiar: Florin Tudose, medic primar psihiatru.


Data de începere a cursului : 18 octombrie 2010.
Se desfăşoară lunar la Sala Dalles.
Participarea la curs se face pe bază de bilet.


Înscrierile se fac în perioada 1 septembrie – 15 octombrie 2010, zilnic (luni – vineri) la casieria Universităţii Populare „Ioan I. Dalles”, între orele 10.00 -19.00.

Formular înscriere