Fundamente ale teoriei şi tehnicii neutrale Cibernetica fenomenelor antropoenergetice

  • Prezentare generală, obiective, modalităţi de rea­li­za­re. Personalităţi invitate.
  • Procesul de integrare şi diferenţiere entropică ce de­fi­nesc şi caracterizează manifestările în continuumul ma­te­ri­al.
  • Paradigme existenţiale – paradigma continuumului ma­terial, paradigma supercoardelor, paradigma twisto­rilor, paradigma holografică.
  • Fiinţa umană în corelaţie cu diagrama William Tiller.
  • Modelul spaţiu-timp, pozitiv-negativ.
  • Modalităţi de trecere din realitatea spaţio-temporală în realitatea informaţională şi energetică.
  • Feedback.
  • Teoria neutrală – fundamente cibernetice.
  • Câmp neutral: aspecte specifice, caracte­ristici, accesa­re.
  • Aplicabilităţi practice ale teoriei neutrale prin tehni­ca neutrală folosind câmpul neutral.Coordonatori: Doina-Elena Manolea, doctor în ştiinţe complementare şi Aliodor Manolea, doctor în ştiinţe complementare.


Data de începere a cursului : 18 octombrie 2010.

Se desfăşoară, bilunar la Sala Amzei.

Participarea la curs se face pe bază de bilet.


Înscrierile se fac în perioada 1 septembrie – 15 octombrie 2010, zilnic (luni – vineri) la casieria Universităţii Populare „Ioan I. Dalles”, între orele 10.00 -19.00.

Formular înscriere