Practica isihastă „Oratio Mentis”

1 – Filocalia şi viaţa

 • Filocalia despre purificare, iluminare şi desăvârşire
 • Etapele vieţii duhovniceşti şi înmulţirea harului
 • Teofania sau arătarea Divinului
 • Pravila tainică pentru ucenici
 • Evagrie Ponticul despre sporirea discernământului
 • Ioan Cassian – despre cele opt gânduri ale binelui
 • Maxim Mărturisitorul şi sporirea clarviziunii
 • Petru Damaschin despre cele opt vederi mintale
 • Canonul frumuseţii
 • Simbolistica scării şi a muntelui în Filocalia
 • Calendarul zilei ca sursă de modele harice reactualizate
 • Ce este mistica?
 • Despre Lumea de Apoi
 • Apocalipsa şi cheile revelaţiei
 • Filocalia şi sensul vieţii

2 – Lucrarea sau „askesis”

 • Procedeul isihast Oratio mentis sau Noera proseuche (rugăciunea minţii în inimă)
 • Asceza exterioară şi cea interioară
 • Rugăciunea lucrătoare, concentrare monologhică, contemplare
 • Simeon Noul Teolog şi extazul mistic
 • Pravila isihastă a lui Calist şi Ignatie
 • Grigorie Sinaitul despre isihastul orăşean
 • Calinic de la Cernica şi canonul pentru mireni
 • Lămuriri din lucrarea unor isihaşti din Carpaţi şi de la Muntele Athos: Paisie Velicikovski, Ioan cel Străin, Arsenie Boca, Teofil Părăian, Dionisie de la Colciu, Petroniu de la Prodromu
 • Canalizarea teologică a viziunii
 • Obstacole în calea meditaţiei creştine.

3 – Omul îmbunătăţit

 • Reguli filocalice pentru restabilirea sănătăţii
 • Corelaţia păcate – boli
 • Vindecări spirituale
 • Practica fericirii
 • Analiza nefericirii şi vindecarea ei
 • Psihoterapia prin intervenţii paradoxale
 • Practica despătimirii de la Efrem Sirul până la athoniţi
 • Taina nunţii şi terapia relaţiei de cuplu
 • „Dezlegările” şi restabilirea echilibrului psihic
 • Complexul Cain şi terapia lui
 • Corectarea mişcării minţii
 • Akedia sau insatisfacţia de a trăi şi terapia ei
 • Agalia sau bucuria duhovnicească
 • Taina schimbării sau metanoia
 • Din „secretele” alimentaţiei liniştitoare
 • Prelungirea vieţii şi învingerea morţii.

 


Îndrumător: Vasile Andru, scriitor, preşedinte al Centrului Naţional de Practică Isihastă.


Formular înscriere