Spiritualitate creştină contemporană

Tematica cursului:

  • Constituţia Europei şi rolul creştinismului în geneza şi destinul Europei (dezbatere privitoare la rădăcinile creştine ale Europei).
  • Ortodoxia, între Tradiţie şi (post)modernitate. Cum răspunde Biserica la provocările lumii contemporane?!
  • Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste; martirii contemporani, între canonizare şi refuz.
  • Ecumenismul, o provocare sau o necesitate?!
  • Fenomenul „Rugul aprins” şi rolul intelectualilor în viaţa Bisericii. Mai este posibilă, în condiţiile lumii de astăzi, o implicare profundă a intelectualilor în Biserică?!
  • De la ateism la monahism. Convertiri contemporane – cazul Savatie Baştovoi, un tânăr ateu convertit la ortodoxie. Se mai convertesc astăzi tinerii la ortodoxie?!

La dezbaterile bilunare vor participa invitaţi (studenţi, profesori, preoţi) cu preocupări în domeniu. Se vor folosi materiale foto-video-audio.


Moderator: Crăciun Alexandru Valentin


Data de începere a cursului : 18 octombrie 2010.

Cursul se desfăşoară la Sala Dalles, bilunar.

Participarea la curs se face pe bază de bilet.


Înscrierile se fac în perioada 1 septembrie – 15 octombrie 2010, zilnic (luni – vineri) la casieria Universităţii Populare „Ioan I. Dalles”, între orele 10.00 -19.00.

Formular înscriere