Contact

Universitatea Populară Ioan I. Dalles

  • Adresa: Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, Sector 1, Bucureşti
  • Telefon: +40 (21) 314 66 37
  • Telefon Anticariat (Informatii Bilete Spectacole): +40 (21) 315 52 60
  • Fax: +40 (21) 314 40 78
  • E-mail: secretariat@updalles.ro

Director – Gabriel Fătu

Mina Bauer – referent de specialitate

 

 

 

Relaţii cu publicul:
Luni – Vineri:  09.00 – 17.00

În perioada înscrierilor programul casieriei este prelungit până la ora 19.00.


ÎNSCRIERE ON-LINE
Înscrierile pot fi făcute și on-line completând Fișa de înscriere și achitând taxele de curs prin virament bancar în contul Universităţii Populare „Ioan I. Dalles” nr. RO 33 TREZ 701 21 F 335 000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 1, cod fiscal 4266693.
Fișa de înscriere completată și o copie a ordinului de plată aprobat de bancă vor fi transmise secretariatului instituţiei pe adresa: secretariat@updalles.ro, cu confirmare de primire.

Rugăm cursanţii Universităţii Populare „Ioan I. Dalles” să consulte orarul şi să verifice data fiecarui debut de curs, intrucât Instituţia işi rezervă dreptul de a prelungi perioada de înscriere până la întrunirea numărului minim de cursanţi necesar formării unei grupe. Cursanţii vor fi inştiinţaţi prin intermediul e-mail-ului şi/sau telefonic de orice modificare care poate apărea in organizarea cursurilor.

Există posibilitatea rezervării locului în grupă cu condiţia achitării unui  avans minim de 200 lei.

Condiții de retragere:

  1. Se admite retragerea de la curs doar după desfășurarea primei ore de curs, depunând o cerere la secretariatul instituţiei. Se va reţine o taxă aferentă cursului frecventat și un procent de 10% din taxa achitată pentru cheltuieli administrative. După această perioadă nu se mai admite retragerea de la curs.
  2. În cazul în care retragerea va fi solicitată înaintea debutului cursului, se va reține suma de 100 lei, reprezentând un procent de 50% din valoarea avansului minim aprobat, respectiv 200 lei.
  3. În cazul în care se va plăti în rate,  cursantul se obligă ca în decurs de maximum o lună de la debutul cursului să achite a doua rată.

Aşteptăm mesajele dumneavoastră: