Cursuri Modul de Iarnă 2013 – 2014

În perioada 01.11.2013 – 01.12.2013 au loc înscrieri pentru:

  • Cursuri profesionale
  • Cursuri de limbi străine 
  • Cursuri de artă plastică/pictură
Taxa cursurilor

Se achită integral sau în două etape:

  • la casieria universităţii;
  • prin ordin de plată; 
  • prin mandat poştal.

Cont IBAN nr. RO40TREZ7015028XXX000366 deschis la Trezoreria sector 1. Cod fiscal 4266693. Adresa: Bd. N. Bălcescu nr. 18, sector 1, Bucureşti.

Taxa pentru etapa I se achită la înscriere. Taxa pentru etapa a II-a se achită după o lună de la debutul cursului.

Bonusuri: 

  • între 10 şi 60 lei, la plata integrală a cursului;
  • între 10 şi 60 lei – bonus de fidelitate. 

Finalitatea cursurilor:

  1. Adeverinţă de frecventare a cursului în care se specifică nota/calificativul  de absolvire şi/sau recomandarea de înscriere la examen (frecvenţă de 70% /evaluări parţiale şi finale)
  2. CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE eliberat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări conform programului de perfecţionare.

Important

Înscrieri permanente!

Oricând grupe noi la solicitarea cursanţilor!

Minimum 8 cursanţi pentru formarea unei grupe!

Cursuri organizate, la cerere, la sediul instituţiilor! 

Pentru informatii suplimentare şi înscrieri: 021 314 66 37, fax: 021 314 4078

Verificati telefonic data începerii cursului ! 

Alte articole

Formular înscriere