Curs de Fotografie acreditat de A.N.C.

CURS  DE  FOTOGRAFIE  ACREDITAT  DE  A.N.C

(Autoritatea Naţională pentru Calificări – Ministerul Educaţiei Nationale şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice)

Program de perfectionare pentru ocupatia de FOTOGRAF, COD COR 343101

MODUL PRIMAVARA 2017

 • Durată: 16 şedinţe x 4 ore didactice ( 64 ore didactice)
 • Program: Luni si Miercuri, 18.00 – 21.00
 • Taxa: 1200 lei (plata se efectuează in doua etape - etapa I – 800 lei, la debutul cursului; etapa II – 400 lei se achită in decurs de o lună de la debutul cursului).
 • Profesor: Cosmin Someşan / Luca Achim / Francisc VAIDA
 • Perioada curs: 30 ianuarie - 22 martie 2017
 • Următorul curs va debuta in data de 03 aprilie 2017.

(1 ora didactică = 45 minute)

Orele teoretice şi practice se desfăşoară într-un spaţiu multifuncţional, (sală de curs, studio, sală de proiecţie). 

Tradiţie: 

Universitatea Populară “Ioan I. Dalles”, este prima instituţie de interes public având ca obiect de activitate educaţia permanentă a adulţilor, care a organizat din anul 1962 cursuri de fotografie cu profesorii: V. Vasilescu, M. Cioroianu, D. Mociornită,  D. Lazăr, F. Vaida.

Ca urmare a experienţei dobândite, în anul 2006, a fost elaborat standardul profesional pentru ocupaţia de FOTOGRAF, deschizându-se astfel o piaţă liberă de autorizare în domeniu.

Din 2006 până în prezent Universitatea Populară „Ioan I. Dalles” a şcolarizat peste 1000 de cursanţi, care au dobândit Certificate de Absolvire eliberate de A.N.C /C.N.F.P.A

Acreditare: 

În anul 2016, Cursul de fotografie a fost  re-autorizat de A.N.C. – Autoritatea Naţională pentru Calificări (fost CNFPA), Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Sportului, şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei  Sociale conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18/10.01.2011 si a OG nr. 129/2000 republicată – în conformitate cu prevederile Standardului Ocupaţional – Fotograf (COR 343101).

Tematica cursului: 

 • Importanţa fotografiei
 • Scurt istoric al fotografiei. Evolutia limbajului fotografic
 • Utilizarea diferitelor tipuri de aparatură fotografică
 • Tipuri de aparate foto: accesoriile uzuale: obiective, senzori digitali, aparate foto digitale, blitzuri, obiective superangulare, normale, teleobiective, zoom-uri, filtre
 • Echipamentul fotografic uzual şi alte accesorii de la trepied la telecomandă. Întreţinerea echipamentelor
 • Reglarea aparatului fotografic, setările şi programele aparatului
 • Planificarea şedinţei fotografice
 • Comunicarea în fotografie. Internet/Site-uri/Forum-uri/Reţele de socializare
 • Genurile fotografiei academice, fotografia ştiinţifică şi artistică, graniţe şi definiţii
 • Fotografia de natură
 • Portret în studio şi în aer liber
 • Fotoreportajul
 • Tabletop
 • Fotografia digitală, noţiuni de editare şi de printare, etalonarea cromatică
 • Noţiuni de legislaţie referitoare la fotografie. Drept de autor şi conexe. Contract
 • Exercitarea meseriei de fotograf în condiţiile legii

Competenţe: 

Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe pentru a realiza fotografii: portret, evenimente, produse, reportaje, reclame, publicitate punându-se accent  pe  comunicarea verbală şi nonverbală precum şi pe comunicarea în mediul virtual (web, blog, retele de socializare). 

Finalitate curs: 

1. Examen: 

Conditii de înscriere:

– Achitarea taxei de examen de 200 lei.

 Acte necesare pentru înscriere (vor fi depuse la secretariatul Universităţii):

– Copie după BI/CI.

– Copie după certificatului de naştere,

– Copie după ultimul act de studii

Examenul constă în 2 probe:

a) Proba scrisă: test-grilă

b) Proba practică: prezentarea unui PORTOFOLIU DE FOTOGRAFII realizat în timpul cursului (20 de fotografii : 5 portret, 5 peisaj, 10 fotografii la alegere pe medii de tipărire diverse).

Expoziţie colectivă a absolvenţilor organizată în foaierul Universităţii Populare „Ioan I. Dalles”.

2. Eliberarea CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE de către Autoritatea Naţională pentru Calificări conform programului de perfectionare pentru calificarea/ocupatia de FOTOGRAF, COD COR: 343101.

Curs-Fotografie-UP-Dalles-2014

În anul 2016, Cursul de fotografie a fost  re-autorizat de A.N.C. – Autoritatea Naţională pentru Calificări (fost CNFPA), Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Sportului, şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei  Sociale conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18/10.01.2011 si a OG nr. 129/2000 republicată – în conformitate cu prevederile Standardului Ocupaţional – Fotograf (COR 343101).

autorizatie fotograf 2016

curs fotografie updalles 0 curs fotografie updalles 1 curs fotografie updalles 2 curs fotografie updalles 3 curs fotografie updalles 4 curs fotografie updalles 5 curs fotografie updalles 6 curs fotografie updalles 7 curs fotografie updalles 8 curs foto dalles 1 curs foto dalles 2 curs foto dalles 3 curs foto dalles 4 curs foto dalles 5 curs foto dalles 6 curs foto dalles 7 curs foto dalles 8 SONY DSC SONY DSC curs foto dalles 11 curs foto dalles 14 curs foto dalles 15 curs foto dalles 16 curs foto dalles 17 curs foto dalles 18 curs foto dalles 19 curs foto dalles 20