Curs de limba franceză medicală

Cursul se adresează absolvenţilor unei facultăţi economice, juriştilor, elevilor interesaţi, etc

Nivelul de acces pentru intrarea la curs este  B1-B2

B1 conform Cadrului European de referinţă pentru limbi străine

  • Poate să înţeleagă elementele esenţiale când este folosit un limbaj standard clar pe teme familiare, întâlnite uzual, legate de muncă, școală, timpul liber etc.
  • Poate să se descurce în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba. Poate să producă un discurs simplu și coerent pe teme familiare și din domeniile sale de interes.
  • Poate să relateze un eveniment, o experienţă sau un vis, să descrie o speranţă sau un scop și să expună, pe scurt, argumentele sau explicaţiile unui proiect sau ale unei idei.

Tematica de curs

  1. Introducere in terminologia francezei medicale
  2. Traduceri /retroversiuni din texte de specialitate pe diferite specialităţi medicale

 


Coordonator : Prof.univ.dr. Ileana Constantinescu

 


 

Formular înscriere