Metode de tratament neconvenţional

Tematica cursului:

  • Statutul metodelor terapeutice ne­con­ven­ţi­o­nale
  • Me­­dicina creştină – problema vindecărilor miraculoase în tra­diţia creştină
  • Ho­meopatia
  • Fitoterapia
  • Alte metode de tratament (acu­punctura, vertebroterapia, psi­ho­te­rapia, fi­to­­balneologia etc)
  • Dietoterapia
  • Aplicaţii tera­peu­tice – ca­zuri practice.Conferenţiar: Pavel Chirilă, medic primar.


Data de începere a cursului : 18 octombrie 2010.
Se desfăşoară lunar la Sala Dalles.
Participarea la curs se face pe bază de bilet.


Înscrierile se fac în perioada 1 septembrie – 15 octombrie 2010, zilnic (luni – vineri) la casieria Universităţii Populare „Ioan I. Dalles”, între orele 10.00 -19.00.

Formular înscriere