Terapeut în terapii complementare (conform poziţiei 32 din COR)

Curs de pregătire personală

Anul I

Tematica cursului:

I. Dezvoltare personală şi vocaţională

 • Consiliere vocaţională.
 • Limba engleză.

II. Pregătire de bază

 • Anatomia şi fiziologia omului.
 • Bazele generale ale medicinii complementare.
 • Bazele tehnicii neutrale.
 • Elemente de psihologie medicală şi specială.
 • Asistenţă socială comunitară.
 • Masaj şi tehnici complementare.
 • Kinetoterapie specială.
 • Îngrijirea omului sănătos şi bolnav prin factori naturali.
 • Îngrijirea copilului şi vârstnicului.

III. Instruire practică comasată.

Scop: Activitatea are un caracter preponderent practic şi se desfăşoară intensiv pentru aprofundarea metodelor şi tehnicilor specifice precum şi pentru asimilarea în practică a unor metode de abordare a personalităţii umane prin prisma viziunii holistice, integratoare.

Se urmăreşte ca prin însuşirea şi perfecţionarea tehnicilor şi metodelor practice de lucru pentru sine şi pentru alte persoane să se obţină descoperirea, aprofundarea şi perfecţionarea potenţelor proprii, precum şi îmbunătăţirea, dezvoltarea capacităţilor psiho-energetice, a stării de vitalitate şi de sănătate.


Lectori: Doina-Elena şi Aliodor Manolea, Doctori în Ştiinţe – Medicină Complementară, dr. Dumitru Carmen, alţi profesori de specialitate.


Data de începere a cursului : 18 octombrie 2010.
Mod de desfăşurare: pe ani de studiu, patru ore săptămânal.
Cursul se desfăşoară la Sala Amzei. Participarea la curs se face pe bază de abonament.


Înscrierile se fac în perioada 1 septembrie – 15 octombrie 2010, zilnic (luni – vineri) la casieria Universităţii Populare „Ioan I. Dalles”, între orele 10.00 -19.00.

Formular înscriere