Mistica astăzi

Curs de mistică creştină. Actualitatea marilor mistici.

 • Calea mistică: Dezbateri şi confuzii contemporane.
 • Originile tradiţiei mistice creştine: Medalion: Origen.
 • Monahismul egiptean: Medalion: Sf. Antonie cel Mare.
 • Mistica patristică: Medalion: Evagrie Ponticul.
 • Treptele ascetico-mistice (1): Medalion: Sf. Ioan Scărarul.
 • Treptele ascetico-mistice (2): Medalion: Dionisie Areopagitul.
 • Rugăciunea contemplativă: Medalion: Sf. Maxim Mărturisitorul.
 • „Metode” ale rugaciunii: Medalion: Sf. Simeon Noul Teolog.
 • Mistica apuseana (1): Medalion: Sf. Francisc de Assisi.
 • Mistica apuseană (2): Medalion: Meister Eckhart.
 • Mistica apuseană (3): Medalion: Sf. Ioan al Crucii.
 • Renaşterea isihastă: Medalion: Sf. Grigorie Palama.
 • Mişcarea filocalică: Medalion: Sf Paisie Velicikovski.
 • Mari mistici ruşi: Medalion: Mănăstirea Optina.
 • Nebunii întru Hristos: Medalioane de vagabonzi mistici.
 • În căutarea rugăciunii neîncetate: Medalion – Pelerinul rus.
 • Mişcarea „Rugul Aprins”: Medalion: Pr. Daniil (Sandu Tudor).
 • Mistici apuseni contemporani: Medalion: Padre Pio.
 • Mistici ortodocşi contemporani: Medalion: Pr. Rafail Noica.Coordonator: Marius Vasileanu, profesor de istoria religiilor.


Data de începere a cursului : 18 octombrie 2010.

Cursurile se desfăşoară bilunar, vineri, de la ora 17, la sala Dalles.

Participarea la curs se face pe bază de bilet.


Înscrierile se fac în perioada 1 septembrie – 15 octombrie 2010, zilnic (luni – vineri) la casieria Universităţii Populare „Ioan I. Dalles”, între orele 10.00 -19.00.

Formular înscriere