Descoperirea desenului cu programul AutoCAD

Lecţia 1 

1. AutoCAD – Elemente de bază

1.1  Lansarea în execuţie a programului

1.2  Ecranul de lucru (prezentare)

-suprafaţa de desenare

-bara de meniuri

-bara de instrumente

-linia de comandă

-sistemul de coordonate UCS

-selectorul şi cursorul

-bara de stare

1.3 Lansarea comenzilor

-lansarea comenzilor folosind tastatura

-lansarea comenzilor din meniuri

-folosirea castelor de dialog

1.4 Controlul afişării (spaţiul model şi spaţiul hârtie)

1.5 Folosirea comenzilor ZOOM şi PAN

1.6 Personalizarea ecranului de lucru

1.7 Stabilirea mediului de desenare

-stabilirea suprafeţei alocate desenului LIMITS

-stabilirea parametrilor modului GRID

-stabilirea parametrilor modului SNAP

-utilizarea modului de lucru ortogonal ORTHO

1.8 Salvarea şi încheierea sesiunii de lucru

Lecţia 2

2. Tehnici de bază pentru desenare

2.1  Comenzi de desenare AutoCAD

-stabilirea formatului şi a preciziei de afişare

-desenarea liniilor LINE

-desenarea cercurilor CIRCLE

-desenarea elipselor ELLIPSE

-desenarea poliliniilor PLINE

-desenarea arcelor de cerc ARC

-utilizarea modurilor object snap OSNAP

-desenarea poligoanelor regulate POLYGON

-desenarea discurilor şi a coroanelor circulare DONUT

-desenare suprafeţelor compacte SOLID

-Indicarea unor locatii POINT

Lecţia 3

3. Tehnici de bază pentru editare

3.1  Selectarea entităţilor AutoCAD

3.2  Folosirea comenzilor de editare

-copierea entitatilor COPY

-racordarea entităţilor FILLET

-copierea paralelă a entităţilor OFFSET

-extinderea entităţilor EXTEND

-rotirea entităţilor ROTATE si ALIGN

-deplasarea entităţilor MOVE

-taierea entităţilor TRIM

-deformarea părţilor unui desen STRETCH

Lectia 4

4. Tehnici de bază pentru editare (continuare)

4.1  Folosirea comenzilor de editare

-ştergera părţilor entităţilor BREAK

-crearea imaginilor în oglinda MIRROR

-ştergerea entităţilor ERASE

-realizarea de şiruri uniforme (rectangulare sau polare) ARRAY

-scalarea părţilor unui desen SCALE

-tesirea liniilor CHAMFER

-lipirea a 2 linii JOIN

Lecţia 5

5. Vizualizarea unui desen

5.1  Regenerarea desenului REGEN

5.2  Modificarea aparentă a dimensiunilor desenului pe ecran ZOOM

5.3  Deplasarea în interiorul desenului PAN

5.4 Plotarea unui desen

-selecţia parametrilor de plotare

5.5  Spaţiul hârtie şi spaţiul model

5.6  Crearea de viewport-uri

Lecţia 6

6. Tehnici avansate pentru editare

6.1  Editarea poliliniilor

6.2  Transformarea unei linii într-o polilinie

6.3   Folosirea opţiunilor comenzilor PEDIT

6.4  Partiţionarea entităţilor DIVIDE

6.5  Lucrul cu Layer-e

6.6  Modificarea proprietăţilor unei entităţi desenate

Lecţia 7

7. Tehnici avansate pentru desenare

7.1  Lucrul cu text TEXT

7.2  Editarea textelor

7.3  Definirea unui font

7.4  Adăugarea de hasuri la un desen

7.5  Adăugarea cotelor la un desen

7.6  Folosirea comenzilor pentru cotarea asociativă

7.7  Folosirea variabilelor de cotare

Lecţia 8

8.1 Utilizarea blocurilor

-crearea blocurilor

-descompunerea blocului în elemente

-editarea blocurilor

8.2 Utilizarea referinţelor externe XREF

8.3 Extragerea informaţiilor din baza de date AutoCAD LIST

8.4 Calculul ariei

8.5 Măsurarea distanţelor DIST

8.6 Înlăturarea obiectelor nedorite PURGE

Lecţia 9

9. Instrumente AutoCAD de desenare 3D

9.1 Sisteme de coordonate UCS

9.2 Desenare obiecte 3D

9.3 Desenare suprafete 3D

Lecţia 10

10.1 Editarea unui desen 3D

10.2 Afişarea desenelor 3D

-controlul punctului de vedere VPOINT

-afişarea de vederi multiple VIEWPORTS

-stiluri de a vizualiza obiecte 3 D Visual styles

10.3 Modelarea solidelor


Lector : ing. Mugur Vasilescu 


Condiţii de admitere la curs : studii medii, noţiuni de bază în geometrie, laptop.


Formular înscriere