Cursuri de perfecţionare

Conversaţie, cultură şi civilizaţie

  • Limba engleză
  • Limba franceză
  • Limba germană

UTILIZATOR EXPERIMENTAT din Cadrul European de referinţă pentru limbi străine

C2

  • Poate să înţeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citește sau aude.
  • Poate să restituie anumite fapte și argumente din diverse surse scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent.
  • Poate să se exprime spontan, foarte fluent și cu precizie și poate să distingă nuanţe fine de sens legate de subiecte complexe.

C1

  • Poate să înţeleagă o gamă largă de texte lungi și complicate și să sesizeze semnificaţiile implicite.
  • Poate să se exprime spontan și fluent, fără a fi obligat aparent să-și caute cuvintele.
  • Poate să utilizeze limba cu eficacitate și cu supleţe în viaţa socială, profesională sau academică.
  • Poate să se exprime, prin teme complexe, într-un mod clar și bine structurat, demonstrând că stǎpânește instrumentele de organizare, de structurare și de coeziune a discursului.Durata cursului: 8 luni

Data de începere a cursului : 18 octombrie 2010.

Nr. de ore: 60 ore didactice. O oră didactică pentru adulţi este de 45 de minute

Perioada: octombrie 2010 – mai 2011

Cursul se desfăşoară o dată pe săptămână, câte 2 ore şi 15 minute (3 ore didactice), timp de 8 luni.

Taxa: 800 lei.


Înscrierile se fac în perioada 1 septembrie – 15 octombrie 2010, zilnic (luni – vineri) la casieria Universităţii Populare „Ioan I. Dalles”, între orele 10.00 -19.00.

Formular înscriere